E.K. White's North Star Observatory at Kimberley, B.C. in 1947.

Published in JRASC, 41, 188 (1947).

North Star Observatory #2